Ценоразпис

Платени медицински услуги

       в сила от 01.11.2022г.

Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена в лв., заплащана от: 
Пациент НЗОК МЗ
КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД

1

1

50.00

25.00

   
СЕСТРИНСКА МАНИПУЛАЦИЯ 1 20.00    
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ 1 30.00    
СВАЛЯНЕ НА ГИПС 1 30.00    
ПУНКЦИЯ НА СТАВА 1 25.00    
ХИРУРГИЧЕСКИ ПРЕВРЪЗКИ 1 30.00    
ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ/АМБУЛАТОРНА ХИРУРГИЯ/ 1 100.00    
КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД И АНЕСТЕЗИЯ ОТ АНЕСТЕЗИОЛОГ 1 80.00    
ФИБРОГАСТРОДОУДЕНОСКОПИЯ 1 80.00    
ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ 1 110.00    
ФГС С ПОЛИПЕКТОМИЯ 1 180.00    
ФКС С БИОПСИЯ 1 140.00    
ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР 1 30.00    
ЕКГ 1 20.00    
ЕКГ ХОЛТЕР

ХОЛТЕР RR

1

1

70.00

40.00

   
ВЕЛОТЕСТ-ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ 1 70.00    
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 1 70.00    
ЕМГ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ 1 40.00    
ЕМГ НА ГОРНИ КРАЙНИЦИ 1 40.00    
ЕМГ НА ГОРНИ И ДОЛНИ КРАЙНИЦИ 1 60.00    
ЕЕГ 1 60.00    
ПРЕГЛЕД +ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ

КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ КАРДИОЛОГ + ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

1

1

60.00

65.00

   
КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ ЗА 1 СКАРИФИКАЦИЯ 1 3.00    
АУДИОГРАМА 1 30.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА 1 30.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА   РАБОТА В ЧУЖБИНА 1 80.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОР КАТ.,,В,, 1 30.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА   ШОФЬОР КАТ. С, D, E 1 50.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА   ГРАЖДАНСКИ БРАК 1 50.00    
ПАРАБУЛБАРНА ИНЖЕКЦИЯ 1 30.00    
АНГИОГРАФИЯ НА РЕТИНАТА 1 60.00    
ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ 1 80.00    
ГИНЕКОЛОГИЧНА ЕХОГРАФИЯ С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР 1 45.00    
ЦИТОНАМАЗКА 1 27.00    
ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ 1 50.00    
АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 1 50.00    
ПАКЕТ АГ-ПРЕГЛЕД И ЕХОГРАФИЯ С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР 1 75.00    
4D УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ 1 80.00    
ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА ЦЕНТРАЛНИ СЪДОВЕ 1 50.00    
ЗАПИС DVD НА ИЗСЛЕДВАНЕ 1 15.00    
ФИД – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО 1 20.00    
ПРЕГЛЕД ОТ УРОЛОГ + ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТА 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТА ОТ УРОЛОГ 1 30.00    
ПРЕГЛЕД ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛКК ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ-ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ 1 30.00    
ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА МЕД. ДОКУМЕНТИ ИЗИСКВАЩИ ПРЕГЛЕД ПО НАРЕДБА № 22/09.12.1997 Г. 1 5.00    
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ОСНОВЕН/ 1 50.00    
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ВТОРИЧЕН/ 1 25.00    
ЕКГ 1 20.00    
ЕКГ ХОЛТЕР 1 70.00    
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД +ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 1 80.00    
ПЛАТЕН ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ОСНОВЕН/ 1 30.00    
ПЛАТЕН ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ВТОРИЧЕН/ 1 15.00    
ПЛАТЕН КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД С ДЕРМАТОСКОПИЯ 1 45.00    
МАНИПУЛАЦИЯ С ТЕЧЕН АЗОТ 1 20.00    
КОАГУЛАЦИЯ ДО 5 БРОЯ 5 65.00    
КЮРЕТАЖ НА МУЛУСКИ /КОЖНИ ЖЛЕЗИ/ 1 45.00    
КОЖНА БИОПСИЯ С ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ 1 130.00    
ЕКСЦИЗИЯ НА НЕВУС С ХИСТОЛОГИЯ 1 150.00    
ДЕРМАТОСКОПИЯ-ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕНКИ 1 20.00    
МАНИПУЛАЦИЯ С ТРИХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА 1 40.00    
ЕПИКУТАЛНО ТЕСТУВАНЕ ЗА КОНТАКТНА КОЖНА АЛЕРГИЯ 30 130.00    
ПАЧ ТЕСТ ЗА ПАРФЮМНИ СМЕСИ 1 40.00    
ПАЧ ТЕСТ ЗА ТЕКСТИЛНИ БОИ 1 40.00    
ХИРУРГИЧНИ ПРЕВРЪЗКИ 1 15.00    
ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА 1 15.00    
ОБРАБОТКА НА РАНА 1 20.00    
МАХАНЕ НА КОНЦИ 1 15.00    
МАХАНЕ НА КЪРЛЕЖ 1 20.00    
МАХАНЕ НА КЪРЛЕЖ И ПОСТАВЯНЕ НА ТАБ 1 30.00    
ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ 1 70.00    
ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ-ТСА 1 100.00    
ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ И СПЕЦИАЛНИ ЦЦЕНТРАЦИ 1 ПРОЕКЦИЯ 1 40.00
ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ С КОНТРАСТНО УСИЛВАНЕ 1 80. 00
МАМОГРАФИЯ 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ И МАЛЪК ТАЗ 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 1 40.00    
ЕХОГРАФИЯ НА МАЛЪК ТАЗ 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ 1 30.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ТЕСТИСИ 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ 1 50.00    

 

РЕНТГЕНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ; РЕБРА; СТЕРНУМ; БЯЛ ДРОБ, СЪРЦЕ 40 ЛВ
ОБРАЗНА РЕНТЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ 40 ЛВ
НАТИВНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЪБРЕЦИ, УРЕТЕРИ И ПИКОЧЕН МЕХУР-БУМ 40 ЛВ
ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ – КОНТРАСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ 70 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕПНИ КОСТИ ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕПНИ КОСТИ ФАС И ПРОФИЛ 70 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА НОСНИ КОСТИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ – ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛОМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛОМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ ДВА СЕГМЕНТА ФАС 60 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ ВСИЧКИ СЕГМЕНТИ ФАС 70 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЦЯЛ ТАЗ С ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ 1 ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ КОЛЕННИ ИЛИ ГЛЕЗЕННИ СТАВИ С НАТОВАРВАНЕ ФАС 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ КОЛЕННИ ИЛИ ГЛЕЗЕННИ СТАВИ С НАТОВАРВАНЕ ФАС И ПРОФИЛ 80 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА КОЛЯННА СТАВА ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА КОЛЯННА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА ГЛЕЗЕННА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА СТЪПАЛОТО ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА, КЛЮЧИЦА ИЛИ ЛОПАТКА ФАС 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА КОСТ ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦА И ГРИВНЕНА СТАВА 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА ДЛАН И ПРЪСТИ ФАС И ПРОФИЛ 50 ЛВ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНИ СТАВИ, САКРУМ ИЛИ ОПАШНА КОСТ 40 ЛВ
КОНТРАСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ АХРАНОПРОВОД И СТОМАХ 70 ЛВ
РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДЕАНЕ НА ЧЕРВА 70 ЛВ
ИРИГОГРАФИЯ 70 ЛВ.
 

 

КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ И СПЕЦИАЛНИ ЦЦЕНТРАЦИ 1 ПРОЕКЦИЯ 40 ЛВ
ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ С КОНТРАСТНО УСИЛВАНЕ 80 ЛВ
МАМОГРАФИЯ 50 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ 50 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 50 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ И МАЛЪК ТАЗ 50 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 40 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА МАЛЪК ТАЗ 50 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ 30 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА ТЕСТИСИ 50 ЛВ
ЕХОГРАФИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ 50 ЛВ
УРОГРАФИЯ 50 ЛВ
КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ 1 СЕГМЕНТ

 2 СЕГМЕНТА

 3 СЕГМЕНТА

220ЛВ,

280 ЛВ, 320 ЛВ

КТ НА ГЛАВА, ГЛАВЕН МОЗЪК С ПАРАНАЗАЛНИ КУХИНИ 220 ЛВ
КТ НА ГЛАВА С КОНТРАСТ 220 ЛВ
КТ НА СИНУСИ, СЕЛА ТУРСИКА, ИЛИ ОРБИТИ 120 ЛВ
КТ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ С ЗД РЕКОНСТРУКЦИИ 180 ЛВ
КТ НА ШИЯ МЕКИ ТЪКАНИ НАТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ 220 ЛВ
КТ НА ШИЯ МЕКИ ТЪКАНИ С КОНТРАСТ 300 ЛВ
КТ НА ГЛАВА И ШИЯ БЕЗ КОНТРАСТ 300 ЛВ
КТ НА ГЛАВА И ШИЯ С КОНТРАСТ 400 ЛВ
ПУЛМОАНГИОГРАФИЯ 400 ЛВ
КТ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ БЕЗ КОНТРАСТ 220 ЛВ
КТ НА БЯЛ ДРОБ С КОНТРАСТ 300 ЛВ
КТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ БЕЗ КОНТРАСТ 220 ЛВ
КТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ С КОНТРАСТ 300 ЛВ
КТ НА МАЛЪК ТАЗ НАТИВНО ИЗСЛЕДЕАНЕ 220 ЛВ
КТ НА ДВЕ ОБЛАСТИ , ГРЪДЕН КОШ И КОРЕМ ИЛИ КОРЕМ ИМАЛЪК ТАЗ – С КОНТРАСТ 400 ЛВ
КТ НА ТРИ ОБЛАСТИ ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМ И МАЛЪК БЕЗ КОНТРАСТ 350 ЛВ
КТ НА ТРИ ОБЛАСТИ ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМ И МАЛЪК С КОНТРАСТ 450 ЛВ
КТ АНГИОГРАФИЯ НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ 400 ЛВ
КТ АОРТОГРАФИЯ 400 ЛВ
КТ АНГИОГРАФИЯ НА КРАЙНИЦИ, ПЕРИФЕРИЯ 400 ЛВ
КТ НА КОСТИ И И СТАВИ С ЗД РЕКОНТРУКЦИИ 250 ЛВ
КТ НА СЪРЦЕ С АНГИОГРАФИЯ 450 ЛВ
КОНСУЛТАЦИЯ  СЪС СПЕЦИАЛИСТ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИ 50 ЛВ
   

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ    
КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД СПЕЦИАЛИСТ 1 50.00
ИНДИВИДУАЛНИ ИНХАЛАЦИИ 1 10.00
ГРУПОВА ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА 1 10.00
ОБЩО УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА ЗА ОБЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМА 1 10.00
АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА ПРИ УВРЕДА НА КОНКРЕТНИ МУСКУЛИ 1 20.00
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ-ПНМУ, ПИР И ДР. 1 20.00
ЧАСТИЧЕН МАСАЖ НА ПОЛЕ-ГРЪБ, КРАЙНИК ИЛИ МАСАЖНА ЯКА 1 15.00
МАСАЖ СЪС СПЕЦ. ТЕХНИКА-АКУПРЕСУРА, ЗОНОТЕРАПИЯ

МАСАЖ НА ГРЪБ С ВЕНДУЗИ

1

1

15.00

15 .00

АПАРАТЕН МАСАЖ 1 15.00
ВАКУУМЕН МАСАЖ 1 12.00
ЛИМФОДРЕНАЖ -АПАРАТЕН 1 20.00
ТЕРМОТЕРАПИЯ 1 10.00
ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВЪЛНИ 1 15.00
ТЕРАПИЯ С НИСКОЧЕСТОТНО МАГНИТНО ПОЛЕ 1 15.00
ЕЛ. ФОРЕЗА 1 15.00
ЕЛЕКТРО СТИМУЛАЦИЯ 1 20.00
ТОКОВЕ НА Д. АРСОНВАЛ 1 10.00
УЛТРАЗВУК НА ПОЛЕ 1 10.00
ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС И УВЛ 1 8.00
НЧТ 1 15.00
СЧТ 1 15.00
ЛАЗЕРТЕРАПИЯ 1 15.00
ЛАЗЕРПУНКТУРА 1 15.00
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА С ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ 1 12.00
 МАНУАЛНА ДИАГНОСТИ И ТЕРАПИЯ

УДАРНОВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ, ШОКУЕЙВ

КРИОТЕРАПИЯ

 1

1

1

 50.00

30.00

7.00

РОБОТИЗИРАНА ТЕРАПИЯ ЗА РЪКА

ЛАЗЕР ТЕРАПИЯ СЪС СКАНИРАЩО УСТРОЙСТВО

ДЪЛБОКА ОСЦИЛАЦИЯ

 1

1

1

 30.00

20.00

20.00

ТЕРАПИЯ ПРИ АКНЕ /ПАКЕТНА ЦЕНА/ ВКЛЮЧВА:

ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ

ЛАЗЕРТЕРАПИЯ 10 ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПИЯ Д-АРСОНВАЛ 10 ПРОЦЕДУРИ

ДИЕТИЧНА ПРОГРАМА

  150.00
 ТЕКАР ТЕРАПИЯ 1 25.00
ТЕРАПИЯ ЛИМФЕН ДРЕНАЖ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ /ПАКЕТНА ЦЕНА/ ВКЛЮЧВА:

ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ

10 БР ПРОЦЕДУРИ

  150.00
ТЕРАПИЯ С ЛАЗЕР /ПАКЕТНА ЦЕНА/ ВКЛЮЧВА:

ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ

10 БР ПРОЦЕДУРИ

  150.00