Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС ДКЦ СВЕТА АННА ЕООД

ОБЩА ЧАСТ

ZU8904S Клиничен преглед от специалист 80
ZF2302A Клиничен преглед от хабилитирано лице 150
ZU9412Q Вторичен преглед при специалист 50
ZT9020F Сестрински манипулации 12.00
ZZ028Z0 ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ. ЗА БРАК 50.00
ZZ024Z0 ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ.ЗА ШОФЬОР КАТ.В  ЛЮБИТЕЛ 30.00
ZZ024Z1 ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ.ЗА ШОФЬОР КАТ.С,Д,Е 50.00
ZZ021Z0 ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ ЗА РАБОТА 30.00
ZZ021Z1 Медицинско свидетелство за работа в чужбина 80.00
ZZ712ZK Консултация, интерпретация на специализирани параклинични, апаратни и инструментални изследвания 80
ZU88712 Екстракраниален доплер 150
ZU88714 Доплерово изследване на каротдни и вертебрални артерии 130

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ZU87446 Рентгенография на кости – една проекция 40.00
ZU873022 Ехография на млечни жлези 50.00
ZU887302 Ехография на щитовидна жлеза 50.00
ZU887303 Ехография на коремни органи и малък таз 50.00
ZU887304 Ехография на коремни органи 50.00
ZU887305 Ехография на малък таз 50.00
ZU887306 Ехография на гръден кош 50.00
ZU887307 Ехография на тестиси 50.00
ZU887308 Ехография на повръхносни структори 30.00
ZU887309 К Т на глава 120.00
ZU887310 К Т на гръбначен стьлб 220.00
ZU887311 К Т на бял дроб 300.00
ZU887312 К Т на корем 220.00
ZU882813 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40.00
ZU871601 Рентгенография на лицеви кости 22.00
ZU871501 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 70.00
ZU882311 R27 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА ДЛАН И ПРЪСТИ-ФАС И ПРОФИЛ 50.00
ZU882711 R18 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА КОЛЯННА СТАВА –ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 40.00
ZU882801 R20 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА ГЛЕЗЕННА СТАВА-ФАС И ПРОФИЛ 50.00
ZU882811 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТОМАХ 70.00
ZU874311 Рентгенография на клавикула 40.00
ZU882111 Рентгенография на кости – фас и профил 50.00
ZU882201 R25 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА-ФАС И ПРОФИЛ 50.00
ZU882211 Рентгенография на антебрахеум 40.00
ZU882301 Рентгенография на гривнена става 40.00
ZU871701 Рентгенография на череп 40.00
ZU872901 Рентгенография на гръбначни прешлени 70.00
ZU874401 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 40.00
ZU881901 R02 – ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ 40.00
ZU8874B1 Ехографска диагностика на коремни  и ретроперитонеални органи 50.00
ZU888881 Рентгеново изследване на БУМ 80.00
ZU888882 Рентгеново изследване на тънки черва 70.00
ZU883951 Компютърна томография на глава 220.00
ZU883952 Компютърна спирална томография 120.00
ZU873521 Мамография на две млечни жлези 50.00
ZU887301 Ехография на млечна жлеза 50.00
DO21005 КТ на Малък таз без контрастна серия 220.00
DO21064 Запис на диск цена с ДДС 15.00

НЕВРОХИРУРГИЯ

ZU89088 012001 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОХИРУРГ –  ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150
ZU89089 012002 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОХИРУРГ – СПЕЦИАЛИСТ 80
ZU89188 012012 Вторичен преглед при неврохирург – хабилитирано лице 100
ZU89189 012013Вторичен преглед при неврохирург – специалист 50

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ZF2302B 005001 ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150
ZU89075 005002 ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ 80
ZU45230 Фиброколоноскопия 110.00
ZU45134 Фиброгастродуоденоскопия 80.00
ZU719ZJ ФГС с полипектомия 180.00
ZT90209 ФКС с биопсия 140.00
ZU719ZL ФКС с полипектомия 240.00
ZU45430 РПХГ 200.00
ZU87747 РПХГ с папилосфинктеротомия 250.00
ZU87748 РПХГ с поставяне на стент 370.00

КАРДИОЛОГИЯ

ZU882726 ХОЛТЕР RR 40.00
ZU882727 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 80.00
ZU882728 ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ 60.00
ZU8952C ЕКГ 20.00
ZU89507 ЕКГ холтер 70.00
ZU89434 Велотест – велоерометрия 70.00
ZU89A08 003001 ПРЕГЛЕД ОТ КАРДИОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150
ZU8904D 003002 ПРЕГЛЕД ОТ КАРДИОЛОГ 80

УНГ

ZU89093 016001 ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ
ZU89099 016002 ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ 80
ZU86113 016003 БИОПСИЯ
ZU95422 016004 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА С АУДИОМЕТЪР
ZU95413 016005 ТИМПАНОМЕТРИЯ
IR00058 016006 ПРОМИВКИ НА УХО
ZU21312 016007 ОТСТРАНЯВАНЕ НА УШЕН ПОЛИП
ZU20090 016008 ПАРАЦЕНТЕЗА
ZU280Z0 016009 ИНЦИЗИЯ НА ПЕРИТОНЗИЛАРЕН АБЦЕС
ZU22010 016010 ПУНКЦИЯ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС
ZU21010 016011 ПРЕДНА ТАМПОНАДА
ZU21023 016012 ЗАДНА ТАМПОНАДА
ZU208Z5 016013 ПРОДУХВАНЕ НА ЕВСТАХИЕВА ТРЪБА ПО ПОЛИЦЕР
ZU18021 016014 ИНЦИЗИЯ НА ВЪНШЕН СЛУХОВ ПОДХОД
ZU211Z1 016015 ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ В НОСА
ZU21711 016016 НАМЕСТВАНЕ НА НОСНИ КОСТИ
ZU216Z2 016017 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИО НА КОНХИ
ZU98113 016018 МАНИПУЛ.ПО ПОВОД. НА ТРАВМАТ.РУПТУРА НА ТЪПАНЧЕТО
ZU311Z0 016019 ТРАХЕОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ
ZU21310 016020 ОТСТР. НА ПОЛИПИ ОТ НОСНА КУХИНА

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

ZU89099 001001 ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150
ZU89069 001002 ПРЕГЛЕД ОТ ЕНДОКРИНОЛОГ 80
ZU89068 001003 ПРЕГЛЕД ОТ ХЕМАТОЛОГ 80
ZU89067 001004 ПРЕГЛЕД ОТ НЕФРОЛОГ 80
ZU89066 001005 ПРЕГЛЕД ОТ ТЕРАПЕВТ 80

ПУЛМОЛОГИЯ

ZU89073 004001 ПРЕГЛЕД ОТ ПУЛМОЛОГ –  ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150.00
ZU89074 004002 ПРЕГЛЕД ОТ ПУЛМОЛОГ 80.00
ZU33222 004003 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ 180.00
ZU33240 004004 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ С БЕЛОДРОБНА БИОПСИЯ 220.00
ZU33226 004005 РИГИДНА БРОНХОСКОПИЯ С ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ 160.00
ZU68162 004006 ТРАНСТОРАКАЛНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ 140.00
ZU33260 004007 ИГЛЕНА БИОПСИЯ (TRU CUT) И ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТ 170.00
ZU34041 004008 ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ 100.00

 

ОФТАЛМОЛОГИЯ

ZU09420 Со+C3902:F3922ндиране на стеноза на слъзните пътища 30
ZU1091Z Субконюнктивална инжекция 30
ZU95021 Екзофталмометрия 10
ZU12291 Гониоскопия 10
ZU12292 Изследване по Голдмън 30
ZU14240 Лазертерапия при очни заболявания 80
ZU96510 Промивка на конюнктивален сак 20
ZU16290 Биомикроскопия 40
ZU95060 Изследване на цветното зрение 20
ZU95150 Измерване на акомодационна ширина 20
ZU95093 Изследване на зрителна острота и рефракция при деца и възрастни 20
ZU95110 Изследване на очни дъна 40
ZU95260 Проследяване на вътреочното налягане /минимум 4 изследвания/ 10
ZU95320 Сваляне и промиване на контактни лещи 15
ZU89033 015001 ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150
ZU98210 Отстраняване на чужди тела от роговица, на милиум от клепач, на калцификати от конюнктива 60
ZU10911 Парабулбарна инжекция 30.00
ZU24240 Лазертерапия /сеанс/ 80
ZU5732J Ангиография на ретината 60.00
ZU8897P Оптична кохерентна томография 100
ZU89034 015002 ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ 60

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ZU862Z2 Абдомиална ехография 90
ZU8878C Гинекологична ехография с вагинален трансдюсер 90
ZU8877J Доплерова сонография на централни съдове 110
ZU9146A Вземане на цитонамазка от женски полови органи 15
ZU91411 Вземане на материал за микробиологично изследване 15
ZU70211 Колпоскопия 80
ZU88780 Ултразвукоев преглед на напреднала бременност( след 16 та г.с.) 90
ZU88790 Ултразвуков преглед (трансвагинален) 90
ZU97710 Екстракция на вътрематочна спирала 80
ZU8889A 014001 КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ ОТ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОГ 100
ZU89091 014002 ПРЕГЛЕД ОТ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ 60
DZ07.09 014003 ВЗЕМАНЕ НА ЦИТОНАМАЗКА 15
ZU8889G 014004 ГИНЕКОЛОГИЧНО ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 90
ZU8879G 014005 АКУШЕРСКО ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 90
ZU697Z0 014009 ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 100
ZU67110 014014 КОЛПОСКОПСКА ПРИЦЕЛНА БИОПСИЯ 80

 

 

НЕВРОЛОГИЯ

ZU89079 008001 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150
ZU93080 ЕМГ изследване 80
ZU88711 Доплер-каротидна система 140
ZU88713 Доплер на каротидна и вертебро-базиларна с-ма 150
ZU89078 008002 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ 80
ZU89140 008003 ЕЕГ 100
ZU8871G 008007 ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА МОЗЪЧНИТЕ СЪДОВЕ 140
ZU03310 008008 ДИАГНОСТИЧНА ТЕРАПЕВТ. ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ 200

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

ZF16011 Първичен амбулаторен преглед от лекар-ендокринолог 80
ZF16005 Преглед от лекар-ендокринолог 80
ZF16006 Вторичен амбулаторен преглед от лекар-ендокринолог 40
ZF16009 Ехография на щитовидната жлеза 120
ZZ712Z1 Интерпретация на резултати от остеодензитометрия 40.00

ДЕРМАТОЛОГИЯ

ZU86240 Химиохирургия кондиломи ( до 5) 80
ZU86250 Лечение на акне-пилинг 100
ZU863Z0 Криотерапия, премахване или допълнително лечение на палмарни, плантарни, субунгвални или параунгвални брадавици( до 5) 20
ZU863Z1 Каутеризация на кожа- премахване на фиброми и др. видове брадавици 85
ZU863Z2 Кюретиране на молуски до 5 60
ZU863Z3 Кюретиране на молуски над 5 100
ZU89055 036001 ПРЕГЛЕД В КОЖНО – ВЕНЕРИЧЕСКИ КАБИНЕТ 80
ZU89056 036002 КРИОТЕРАПИЯ ТЕЧЕН АЗОТ ДО 5 ОБРАЗУВАНИЯ 20
ZU89057 036003 ХИМИОДЕСТРУКЦИЯ ДО 5 ОБРАЗУВАНИЯ 80
ZU99591 Скарификационни или епикутанни тестове 180
ZU86920 Електрокоагулация на кожни придатъци 85
ZU863Z5 Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия 60
ZFA001A Манипулация с течен азот 20.00
ZU858IB Коагулация /до 5 бр. лезии/ 85
ZU0483Y Кюретаж на мулуски 60
ZU86391 Ексцизия на неврус с хистология 180
ZU8939А Дерматаскопия-изследване на бемки 20.00

ХИРУРГИЯ

ZU965941 ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА УСЛОЖНЕНА РАНА 60.00
ZU936031 ПРЕВРЪЗКА НА СЕПТИЧНА РАНА 40.00
ZU97843 Сваляне на конци 40.00
ZU860981 Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абцеси и фистули 80.00
ZU965931 Инцизия или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания 70.00
ZU890871 Превръзка на рана 30.00
ZU89087 011001 ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 150.00
ZU98050 Отстраняване на чуждо тяло от ректум без инцизия 100.00
ZU98201 Отстраняване на кърлеж 30.00
ZU49410 Репозиция на хемороиди 120.00
ZU83490 Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани 150.00
ZU86090 Инцизия на повърхностно разположен флегмон 130.00
ZU86230 Инцизия на подкожен панарициум /паронихия/ 90.00
ZU86231 Екстракция на нокът 120.00
ZU96590 Първична обработка и промивка на рана 30.00
ZU97160 Смяна на ранева тампонада или дренаж 30.00
ZU96380 Мануално отстраняване на фекални маси 100.00
ZU96192 Ректална тампонада 90.00
ZU96230 Анална дилатация 80.00
ZU96260 Мануална репозиция на ректален пролапс 90.00
ZU8659Q Хирургически манипулации/амб. хирургия/ 100.00
ZU89086 011002 ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ 80.00

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ZF16004 018030 Кинезитерапевтична програма за деца с гръбначни изкривявания за 1 посещение 20
ZU8906R Преглед от лекар физиотерапевт – хабилитирано лице 150
ZU89014 Преглед от лекар физиотерапевт – специалист 80
ZU8682G Индивидуални инхалации-10мин. 15
ZU9335V Аналитична гимнастика – при увреда на конкретни мускули – 30 мин. 25
ZU93186 Частичен масаж (на поле-масажна яка, гръб, крайник) – 15 мин. 25.00
ZU93179 Масаж със спец. Техники – акупресура, зонотерапия – 20 мин. 25.00
ZU99981 Лимфодренаж – мануален – 20 мин. 25
ZU863ZH Терапия с високочестотни вълни – 10 мин. 25
IR00120 Тепапия с нискочестотно магнитно поле – 15 мин. 20
IR0012C Ниско и средночестотни токове, ел. фореза-15 мин. 20
IR00121 Токове на Д. Арсонвал – 10 мин. 20
ZU00095 Ултразвук на поле – 10 мин. 20
ZU9335I Облъчване със солукс и УВЛ -15 мин.;1 до 5 био дози 10.00
ZU93220 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 30
ZW90ZZ0 Лазертерапия при ставни заболявания и труднозаздравяващи рани 25
ZU93390 018010 Специализирани методики (ПНМУ , ПИР и др) 35
ZU93217 018014 АПАРАТЕН ВИБРО МАСАЖ 20
ZU9999E 018016 ЛИМФОДРЕНАЖ – АПАРАТЕН 25
ZU93384 Електростимулации 25
ZU93091 018028 КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА 20
ZU99822 018030 ОТЧИТАНЕ И СНЕМАНЕ НА БИОДОЗА 10.00
ZU882758 Ударно вълнова терапия SHOCKWAVE-1 ПРОЦЕДУРА 30.00
ZU882759 Лазертерапия със сканиращо устройство -1 процедура 25
ZU882760 Дълбока осцилация-1 процедура 25
ZU882762 Текар терапия-1 процедура 25.00
ZU882763 Роботизирана терапия за ръка -1 процедура 30.00
ZU882764 Терапия линфен дренаж на долни крайници (пакет) 200
ZU882765 Терапия с лазер (пакет) 10 процедури 230.00
ZU882766 Масаж на гърба с вендузи 35.00
ZU882767 Кинезиотейпинг 25

Посочените цени са в лева.