Ценоразпис

Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена в лв., заплащана от: 
Пациент НЗОК МЗ
КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД

1

1

40.00

20.00

   
ПРЕГЛЕД ОТ ПСИХИАТЪР 1 40.00    
СЕСТРИНСКА МАНИПУЛАЦИЯ 1 12.00    
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ 1 25.00    
СВАЛЯНЕ НА ГИПС 1 15.00    
ПУНКЦИЯ НА СТАВА 1 25.00    
ХИРУРГИЧЕСКИ ПРЕВРЪЗКИ 1 15.00    
ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ/АМБУЛАТОРНА ХИРУРГИЯ/ 1 100.00    
КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД И АНЕСТЕЗИЯ ОТ АНЕСТЕЗИОЛОГ 1 70.00    
ФИБРОГАСТРОДОУДЕНОСКОПИЯ 1 80.00    
ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ 1 110.00    
ФГС С ПОЛИПЕКТОМИЯ 1 180.00    
ФКС С БИОПСИЯ 1 140.00    
ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР 1 20.00    
ЕКГ 1 20.00    
ЕКГ ХОЛТЕР

ХОЛТЕР RR

1

1

40.00

40.00

   
ВЕЛОТЕСТ-ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ 1 70.00    
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 1 45.00    
ЕМГ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ 1 40.00    
ЕМГ НА ГОРНИ КРАЙНИЦИ 1 40.00    
ЕМГ НА ГОРНИ И ДОЛНИ КРАЙНИЦИ 1 60.00    
ЕЕГ 1 60.00    
ПРЕГЛЕД +ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ

КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ КАРДИОЛОГ + ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

1

1

50.00

65.00

   
КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ ЗА 1 СКАРИФИКАЦИЯ 1 3.00    
АУДИОГРАМА 1 20.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА 1 30.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА   РАБОТА В ЧУЖБИНА 1 80.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОР КАТ.,,В,, 1 30.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА   ШОФЬОР КАТ. С, D, E 1 50.00    
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА   ГРАЖДАНСКИ БРАК 1 50.00    
ПАРАБУЛБАРНА ИНЖЕКЦИЯ 1 30.00    
АНГИОГРАФИЯ НА РЕТИНАТА 1 60.00    
ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ 1 80.00    
ГИНЕКОЛОГИЧНА ЕХОГРАФИЯ С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР 1 40.00    
ЦИТОНАМАЗКА 1 27.00    
ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ 1 50.00    
АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 1 45.00    
ПАКЕТ АГ-ПРЕГЛЕД И ЕХОГРАФИЯ С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР 1 70.00    
4D УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ 1 80.00    
ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА ЦЕНТРАЛНИ СЪДОВЕ 1 30.00    
ЗАПИС DVD НА ИЗСЛЕДВАНЕ 1 15.00    
ФИД – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО 1 20.00    
ПРЕГЛЕД ОТ УРОЛОГ + ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТА 1 50.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТА ОТ УРОЛОГ 1 30.00    
ПРЕГЛЕД ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛКК ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ-ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ 1 30.00    
ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА МЕД. ДОКУМЕНТИ ИЗИСКВАЩИ ПРЕГЛЕД ПО НАРЕДБА № 22/09.12.1997 Г. 1 5.00    
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ОСНОВЕН/ 1 50.00    
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ВТОРИЧЕН/ 1 25.00    
ЕКГ 1 20.00    
ЕКГ ХОЛТЕР 1 70.00    
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД +ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 1 80.00    
ПЛАТЕН ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ОСНОВЕН/ 1 30.00    
ПЛАТЕН ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ВТОРИЧЕН/ 1 15.00    
ПЛАТЕН КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД С ДЕРМАТОСКОПИЯ 1 45.00    
МАНИПУЛАЦИЯ С ТЕЧЕН АЗОТ 1 20.00    
КОАГУЛАЦИЯ ДО 5 БРОЯ 5 65.00    
КЮРЕТАЖ НА МУЛУСКИ /КОЖНИ ЖЛЕЗИ/ 1 45.00    
КОЖНА БИОПСИЯ С ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ 1 130.00    
ЕКСЦИЗИЯ НА НЕВУС С ХИСТОЛОГИЯ 1 150.00    
ДЕРМАТОСКОПИЯ-ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕНКИ 1 20.00    
МАНИПУЛАЦИЯ С ТРИХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА 1 40.00    
ЕПИКУТАЛНО ТЕСТУВАНЕ ЗА КОНТАКТНА КОЖНА АЛЕРГИЯ 30 130.00    
ПАЧ ТЕСТ ЗА ПАРФЮМНИ СМЕСИ 1 40.00    
ПАЧ ТЕСТ ЗА ТЕКСТИЛНИ БОИ 1 40.00    
ХИРУРГИЧНИ ПРЕВРЪЗКИ 1 15.00    
ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА 1 15.00    
ОБРАБОТКА НА РАНА 1 20.00    
МАХАНЕ НА КОНЦИ 1 15.00    
МАХАНЕ НА КЪРЛЕЖ 1 20.00    
МАХАНЕ НА КЪРЛЕЖ И ПОСТАВЯНЕ НА ТАБ 1 30.00    
ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ 1 70.00    
ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ-ТСА 1 100.00    
РО. ГРАФИЯ НА КОСТИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 1 22.00    
РО. ГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ 1 22.00    
РО. ГРАФИЯ НА ЧЕРЕП 1 30.00    
РО. ГРАФИЯ НА БУМ 1 22.00    
РО. ГРАФИЯ НА КОСТИ -ФАС И ПРОФИЛ НА ЕДНА СТАВА 1 35.00    
РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД СТОМАХ 1 50.00    
МАМОГРАФИЯ 1 30.00    
ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ 1 30.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 1 20.00    
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ И МАЛЪК ТАЗ 1 30.00    
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 1 30.00    
ЕХОГРАФИЯ НА МАЛЪК ТАЗ 1 30.00    
ЕХОГРАФИЯ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ 1 20.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ТЕСТИСИ 1 30.00    
ЕХОГРАФИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ 1 30.00    
УРОГРАФИЯ 1 50.00    
КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ 1 120.00    
КТ НА ГЛАВА 1 120.00    
КТ НА ГЛАВА С КОНТРАСТ 1 220.00    
КТ НА КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ 1 120.00    
КТ НА КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ С КОНТРАСТ 1 220.00    
КТ НА БЯЛ ДРОБ 1 120.00    
КТ НА БЯЛ ДРОБ С КОНТРАСТ 1 220.00    
КТ НА КОРЕМ 1 120.00    
КТ НА КОРЕМ С КОНТРАСТ 1 220.00    
КТ НА ШИЯ 1 120.00    
КТ НА ШИЯ С КОНТРАСТ 1 220.00    
КТ НА МИСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА 1 120.00    
КОПИЕ НА ВЕЧЕ НАПРАВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИСК 1 10.00    
ИНДИВИДУАЛНИ ИНХАЛАЦИИ 1 10.00    
ГРУПОВА ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА 1 10.00    
ОБЩО УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА ЗА ОБЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМА 1 10.00    
АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА ПРИ УВРЕДА НА КОНКРЕТНИ МУСКУЛИ 1 15.00    
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ-ПНМУ, ПИР И ДР. 1 20.00    
ЧАСТИЧЕН МАСАЖ НА ПОЛЕ-ГРЪБ, КРАЙНИК ИЛИ МАСАЖНА ЯКА 1 15.00    
МАСАЖ СЪС СПЕЦ. ТЕХНИКА-АКУПРЕСУРА, ЗОНОТЕРАПИЯ 1 15.00    
АПАРАТЕН МАСАЖ 1 8.00    
ВАКУУМЕН МАСАЖ 1 12.00    
ЛИМФОДРЕНАЖ -АПАРАТЕН 1 12.00    
ЕРГОТЕРАПИЯ 1 10.00    
ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВЪЛНИ 1 10.00    
ТЕРАПИЯ С НИСКОЧЕСТОТНО МАГНИТНО ПОЛЕ 1 10.00    
ЕЛ. ФОРЕЗА 1 8.00    
ЕЛЕКТРО СТИМУЛАЦИЯ 1 15.00    
ТОКОВЕ НА Д. АРСОНВАЛ 1 6.00    
УЛТРАЗВУК НА ПОЛЕ 1 8.00    
ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС И УВЛ 1 8.00    
НЧТ 1 8.00    
СЧТ 1 8.00    
ЛАЗЕРТЕРАПИЯ 1 15.00    
ЛАЗЕРПУНКТУРА 1 15.00    
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА С ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ 1 12.00    
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ЗА МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ 8 80.00    
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БРЕМЕННИ И ПОДГОТОВКА ЗА РАЖДАНЕ 8 120.00    
ТЕРАПИЯ ПРИ АКНЕ /ПАКЕТНА ЦЕНА/ 10 150.00    
ЛЕЧЕБНА АКУПУНКТУРА /ПАКЕТНА ЦЕНА/ 10 150.00    
ТЕРАПИЯ ЛИМФЕН ДРЕНАЖ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ /ПАКЕТНА ЦЕНА/ 10 120.00    
ТЕРАПИЯ С ЛАЗЕР /ПАКЕТНА ЦЕНА/ 10 130.00