Хематологичен

Специалисти:

Телефон: 02/975 91 65

Изследване и уточняване на анемия, тромбоцитопения, увеличени лимфни възли, хеморагични диатези. Лечение на лимфоми и хронични левкемии. Извършване на стернални пункции, фенотипизиране на малигнените лимфоми.