Съдова хирургия

Записвания за преглед регистратура: 02/9759319

В кабинета се извършва клиничен преглед. Доплер сонографско изследване на сънни артерии, коремна аорта и висцерални съдове,артерии и вени на горните и долните крайници.

Провежда се консервативна терапия, а при показания пациентите се насочват за хоспитализация за последаща високоспециализирана диагностика и лечение с минимално инвазивни или оперативни методи.

Обект на диагностика и лечение са целия спектър периферни съдови заболявания, включващи:

  • Стеснения на сънните артерии;
  • Аневризми на коремната аорта и периферните съдове;
  • Хронична артериална недостатъчност на крайниците;
  • Диабетно стъпало;
  • Разширени вени на долните крайници;
  • Дълбока венозна тромбоза;
  • Хроничен лимфедем;
  • Осъществяване на достъп за хемодиализа