Рентгенологичен

Специалисти: 

Д-р М. Доросиева

Д-р Г. Каменова

Телефон: 02/975 91 98

Рентгеновите кабинети разполагат със съвременна диагностична апаратура,оборудвана с модерна техника за дигитализиране на рентгеновите образи.

Специализирани медицински дейности:

  • Рентгенографии стандартни и специални цетражи;
  • Мамографии;
  • Контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум, чревен пасаж;
  • Иригография;
  • Интравенозна урография;
  • Компютърна томография на гръден кош, коремни органи, малък таз, дискове, прешлени, крайници;
  • Ултразвукова диагностика на коремни органи, малък таз, млечни жлези, тестиси, повърхностни структури;
  • Рентгеново изследване на тънки черва;
  • ЯМР;