Разширен пакет – гинекологичен кабинет

Пакет „Проследяване на бременност“ – разширен

1. Специализирана консултация – за протичане на бременността и развитието на плода, включваща проследяване на:
– Субективно състояние на бременната
– Тегло
– Артериално налягане
– Обиколка на корема
– Височина на фундус утери на бременната
– Анализ на лабораторни изследвания
– Лечение и препоръки (10 пъти)
2. УЗД – проследяване на нормалното развитие на плода (10 пъти)
3. АГ преглед (6 пъти)
4. Доплер УЗД (1 път)

620.00 лв.

5. ПКК (без СУЕ) – 2 път – 11.00 лв.
– При прием в Ж.К.
– 36 г.с. – 5.50 лв.
6. Урина статус – 3 пъти – 12.00 лв.
– При прием в Ж.К.
– 32 г.с.
– 36 г.с. – 4.00 лв.
7. Влаг. Секрет – посявка и антибиограма – 2 пъти – 48.00 лв.
– При прием в Ж.К.
– 36 г.с.
8. Кр. Захар – 2 пъти – 6.00 лв.
– При прием в Ж.К.
– 32 г.с.
9. HBsAg, HIV, Сифилис – 1 път – 40.00 лв.
– При прием в Ж.К.
10. Кр. Група – 1 път – 15.00 лв.
– При прием в Ж.К.

132.00 лв.

Общо: 752.00 лв.

*Всички други изследвания, прегледи и манипулации, не споменати в пакета, се заплащат допълнително.
Телефон: 02/ 975 91 64