Педиатричен

Специалисти: 

Д-р К. Гълъбова Педиатричен кабинет Специалисти - ДКЦ Света Анна ЕООД
(педиатър, детски кардиолог)

Работно време :

вторник и четвъртък от 09:00 до 13:00 ч.

Д-р. С. Михалкова

(педиатър)

Тел: 02/9759 195

Специализирани медицински дейности:

– консултация, диагностика, съвременно лечение, профилактика и проследяване на най-честите и социално значими заболявания в детска възраст
– артериална хипертония в детска възраст
– бронхиална астма
– електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане