Ортопедичен

Специалисти:

Д-р Т. Димитрова Ортопедичен кабинет Специалисти - ДКЦ Света Анна ЕООД

Д-р Л. Атанасова

Д-р С. Милев

Д-р Нешев

Д-р Нинов

Работно време: 08:00 – 16:00 ч.

Телефон: 02/975 91 57

Специализирани медицински дейности:

  • Имобилизация на крайници
  • Отстраняване на шини и гипсови превръзки
  • Превръзки
  • Снемане на хирургични конци
  • Репозиция при луксация на става
  • Хирургична обработка на рана
  • Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка

Високоспециализирани медицински дейности:

Ортопедичен кабинет Специалисти - ДКЦ Света Анна ЕООД

  • Диагностична и терапевтична пункция на стави