Новини

Металургичната компания “София Мед” дари апаратура и консумативи на ДКЦ Св.Анна

ДКЦ “Св.Анна” получи от “София Мед” 1 бр. 12-канален електрокардиограф, 1 бр. спирометър, 1000 бр. защитни престилки за многократна употреба, 60 бр. предпазни щитове, 18 000бр. ръкавици, 40бр. защитни очила, 4000бр. маски и 120л. дезинфектанти за покриване на медицинските нужди и подпомагане на работата на екипа.

“Чувстваме се отговорни да помогнем на екипа на ДКЦ Св.Анна в тяхната мисия за опазване на общественото здраве. Центърът е наш дългогодишен партньор и този жест е израз на нашата голяма благодарност към тях и тяхната работа” – сподели Георги Расолков, Административен директор на “София Мед”

В отговор, д-р Георги Канзов – Управител на ДКЦ Св.Анна – сподели “Дарените апаратура и консумативи са изключително голяма помощ както за нас, така и за пациентите ни в тази сложна обстановка. Оценяваме високо щедростта Ви и Ви благодаря!”