Нефрологичен

Нефрологичен кабинет Специалисти - ДКЦ Света Анна ЕООДСпециалисти:

Д-р Е. Величкова

Д-р К. Ашикова

Телефон: 02/975 91 63

Извършва диагностика и консервативно лечение на заболяванията на отделителната система. Използва съвременна апаратура – КАТ, ЯМР, специални рентгенови изследвания, абдоминална ехография.