Неврохирургичен

Специалисти:

Д-р Д.Добрев

Специализирани медицински дейности:

  • Снемане на насочена анамнеза и неврологичен статус на пациента;
  • Поставяне на шийна имобилизационна яка и лумбостат;
  • Първична хирургична обработка на контузно-разкъсни рани и залепване с БТЛ;
  • Контролни превръзки и сваляне на конци от оперативни рани на глава, шийния и поясния гръбнак;

Високоспециализирани медицински дейности:

  • Лумбална пункция и ликворологично изследване за изключване на САХ;
  • Диагностични пункции при повърхностни кисти и абсцеси с изпращане на м-ла за цитологично и микробиологично изследване;
  • Инцизия и ексцизия на повърхностни процеси и туморни новообразувания на главата;
  • Периневрални блокади при невралгии на ч.м.нерви и интралезионални блокади при хипералергични дискогенни синдроми в шийния и лумбален отдел;
Неврохирургичният кабинет предлага и цялата гама от специализирани неврохирургични образни изследвания (рентгенологични, компютърни и магнитнорезонансни томографии) за диагностика на неврохирургични заболявания.