Неврологичен

Специалисти:
Неврологичен кабинет Специалисти - ДКЦ Света Анна ЕООД
Д-р С. Станев

Д-р М. Божкова

Д-р Георгиев

Телефон: 02/975 91 89

 

Специализирани медицински дейности:

  • Снемане на анамнеза и неврологичен статус
  • ЕМГ на долни и горни крайници
  • ЕЕГ

Високоспециализирани медицински дейности:

  • С 4D ултразвукова техника се извършва доплерова сонография на централни и периферни кръвоносни съдове.