Модерна апаратура

ДКЦ „Св. Анна” разполага с най-модерната диагностична апаратура: 

Образна диагностика (рентген):

 • графии
 • скопии
 • абдоминални ехографии
 • ехографии на щитовидна жлеза
 • мамографии, ехомамографии
 • 3D Скенер
 • виртуална колоно и гастроскопия
 • дерматоскоп
 • ФИД-функционално изследване на дишането

Клинична лаборатория:

 • хематологични изследвания
 • биохимични изследвания

Кардиологичен кабинет: 

 • стрес-тест система от компютърно базирана 12-канална ЕКГ система и ергометър