Модерна апаратура

ДКЦ „Св. Анна” разполага с най-модерната диагностична апаратура: 

Образна диагностика (рентген):

  • графии
  • скопии
  • абдоминални ехографии
  • ехографии на щитовидна жлеза
  • мамографии, ехомамографии
  • 3D Скенер
  • виртуална колоно и гастроскопия
  • дерматоскоп
  • ФИД-функционално изследване на дишането

Клинична лаборатория:

  • хематологични изследвания
  • биохимични изследвания

Кардиологичен кабинет: 

  • стрес-тест система от компютърно базирана 12-канална ЕКГ система и ергометър