Лаборатория

Специалисти:

д-р А. Нашков
Лаб. Миглена Ангелова
Клинична лаборатория Специалисти - ДКЦ Света Анна ЕООД
Медико-диагностични дейности:

Хематологични и цитологични изследвания:

 • Кръвна картина: Хемоглобин, Eритроцити, Левкоцити, Хематокрит, Тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
 • Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв – визуално микроскопско изследване
 • Скорост на утаяване на еритроцитите

Кръвосъсирване и фибринолиза:

 • Време на кървене; Протромбиново време
 • Активирано парциално тромбопластиново време /APTT/
 • Фибриноген

Изследване на урина и изпражнения:

 • Химично изследване с течни реактиви (белтък,билирубин,уробилиноген)
 • Седимент – ориентировъчно изследване
 • Окултни кръвоизливи

Клинично-химични изследвания:

 • Субстрати: Глюкоза, Кръвно-захарен профил, Креатинин, Урея, Билирубин, Холестерол, Хемоглобин
 • Ензими: AСAT, AЛAT, Креатинкиназа /КК/, ГГТ, Алкална фосфатаза /АФ/, Алфа-амилаза, Липаза
 • Електролити и олигоелементи: Натрий, Калций, Калий, Хлориди, Фосфати, Желязо, ЖСК

Високоспециализирани медицински дейности:

 • Хормони