Кардиологичен

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Б. Каратанчева

Д-р Т. Янев

Д-р Р. Прокопова

Д-р Д. Колева

Телефон: 02/975 91 37

 

Специализирани медицински дейности:

  • Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане

Високоспециализирани медицински дейности:

  • Непрекъснат 24-часов EКГ запис с Холтер монитор
  • Ехокардиография
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър)
  • Стрес-тест система от компютърно базирана 12-канална ЕКГ система и ергометър.