Кардиологичен

Специалисти Кардиологичен кабинет - ДКЦ Света Анна ЕООДСпециалисти:

Д-р Е. Филева

Д-р Т. Янев

Д-р Р. Прокопова

Д-р А. Николаева

Телефон: 02/975 91 37

Специализирани медицински дейности:

  • Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане

Високоспециализирани медицински дейности:

  • Непрекъснат 24-часов EКГ запис с Холтер монитор
  • Ехокардиография
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър)