Алергологичен

Спациалисти:

Д-р Христова

Телефон: 02/ 975 91 43

Диагностика и лечение на алергични заболявания: бронхиална астма, алергични ринити и дерматити. Диагностика се извършва чрез прецизно тестуване с набор от алергени. При необходимост се провеждат предоперативни консултации.
Високоспециализирани медицински дейности: 
– Тест поленови алергени

– КАП с контрастни вещества

– Тест анестетици

– Тест хранителни алергени

– Тест битови алергени

– Подкожна инжекция от курс А.И.Т. (алергенна имунотерапия)

– ФИД

– Диспансеризация на деца и възрастни с бронхиална астма